Πρόγραμμα Στήριξης Επιστημόνων- Ελεύθερων Επαγγελματιών Πληττόμενων από τον COVID-19

 

Το ΚΕΚ ΚΑΡΙΕΡΑ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, γνωστοποιεί τη δράση «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID – 19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ».

 

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) που περιλαμβάνει:

  • υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 100 διδακτικών ωρών θεωρητικού μέρους αποκλειστικά διαμέσου ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, βασισμένο σε σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους, καθώς και
  • πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς, η οποία χορηγείται κατόπιν εξετάσεων, που διεξάγονται μετά από την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ανωτέρω προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης

Ποιους αφορά:

Το πρόγραμμα αφορά ελεύθερους επαγγελματίες-επιστήμονες από τους εξής κλάδους:

  • δικηγόρους, ελεύθερους επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και ασκούμενους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές
  • μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων
  • οικονομολόγους/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
  • εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων
  • γιατρούς όλων των ειδικοτήτων
  • ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου

Μπορείτε να δείτε όλους τους ΚΑΔ των δικαιούχων πατώντας εδώ 

 

Τι περιλαμβάνει:

Οι δικαιούχοι συμμετέχοντες στη Δράση δικαιούνται προσωπική «Επιταγή κατάρτισης», μέσω της οποίας, θα έχετε τη δυνατότητα να λάβετε υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης μέσω ασύγχρονης τηλε-κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 100 ωρών  και, κατόπιν επιλογής σας, πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης.

Κάθε ωφελούμενος: α) με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, δικαιούται να λάβει προκαταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 400€,

β) με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, δικαιούται να λάβει το υπόλοιπο εκπαιδευτικό επίδομα, ύψους 200€.

Το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος είναι 600€, το οποίο είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο, ενώ η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων είναι προαιρετική, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες.

 

Τα θεματικά αντικείμενα:

Σκοπός του προγράμματος είναι να επιτευχθεί βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, η προσαρμογή των επιστημονικών κλάδων στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και η απόκτηση τεχνογνωσίας σε ειδικότερα θέματα που άπτονται των επιμέρους επαγγελματικών γνώσεων ανά κλάδο, προκειμένου να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες ανάγκες του ραγδαία εξελισσόμενου ψηφιακού περιβάλλοντος. Σε αυτή την κατεύθυνση προσανατολίζονται και τα δέκα αντικείμενα που συμπεριλαμβάνονται στην πρόσκληση.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα θεματικά αντικείμενα πατώντας εδώ

 

Η υποβολή των αιτήσεων:

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από την Πέμπτη 09/04/2020 με έναν από τους εξής δύο τρόπους:

Διαδικασία Α:

  • Συνδέεστε στην ειδική ιστοσελίδα https://elearning.yeka.gr με τη χρήση των κωδικών taxisnet και συμπληρώνετε τη φόρμα «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής» με τα απαιτούμενα στοιχεία και κατόπιν της οριστικής υποβολής αποθηκεύετε το αποδεικτικό υποβολής με τον ΚΑΥΑΣ και το προωθείτε στο e-mail μας ακολουθώντας τη μορφή του προτύπου  Η καταληκτική προθεσμία στη διαδικασία Α είναι η Πέμπτη 16 Απριλίου και ώρα 23:59.

Διαδικασία Β:

  • Να εξουσιοδοτήσετε τον πάροχο (ΚΕΚ ΚΑΡΙΕΡΑ) να συμπληρώσει τα στοιχεία σας στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ), συμπληρώνοντας την εξουσιοδότηση  και την αποστέλλετε στο kek.kariera@gmail.com επισυνάπτοντας ακόμη σε ηλεκτρονική μορφή α) τις δύο όψεις της ταυτότητας σας, β) τον IBAN του τραπεζικού σας λογαριασμού και γ) την εκτύπωση από το taxis net (διαδρομή Προσωποποιημένη πληροφόρηση> Στοιχεία Μητρώου> Επιχείρησης), όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ σας και οι ΚΑΔ δραστηριότητας

Η καταληκτική προθεσμία στη διαδικασία Β είναι η Δευτέρα 20 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.

 

 

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον συμμετοχής σας στη δράση

συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 

 

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 180.342 επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες.

 

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

 

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης είναι διαθέσιμο εδώ 

 

as1