Δράσεις Κατάρτισης, Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών

VOUCHER 18-24

Η πράξη «Δράσεις Κατάρτισης, Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών», που αφορά τους παρακάτω 4 τομείς:

  • Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) / www.logistics-eede.gr
  • Λιανικό Εμπόριο / www.esee-emporio.gr
  • Εξωστρέφεια και Διεθνές Εμπόριο (Έμφαση στον πρωτογενή τομέα) /www.exagogiko-eede.gr
  • Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) /www.edu.sepe.gr

                                                                Παράταση για υποβολή αιτήσεων έως 31/05/2016.

 

Ενημερώσου και κάνε την αίτησή σου ΤΩΡΑ! ! !